За кучетата и хората!

Уважаеми читатели,
получихме отворено писмо от Сдружението с нестопанска цел „Закрила на безгласните“, което публикуваме по-долу в пълния му вариант без никаква редакторска намеса, адресирано до кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Писмото е по повод вчерашната му пресконференция, на която той обяви, че общината и фирма „Ербауер“ започват да прибират, болните, злобни и опасни за здравето на хората кучета, след което те ще се евтанизират, а после – ще се откарват до екарисажа в Шумен.

Но преди писмото – една лична позиция, като управител на този сайт, като журналист с дълъг стаж: слагам си и името накрая, за да се идентифицирам с тази позиция – правилна или неправилна, която някои ще одобрят, а други – не!

Странен и неразбираем е този вопъл. Който обаче ражда много въпроси.
Първият. Само до преди няколко дни силистренци ревяха от бездействието на общината по проблема с уличните псета, а форумът на сайта „Паралел44” преливаше от подобни коментари. Защо? Вторият. Сега, когато е налице първата сериозна к

Уважаеми читатели,
получихме отворено писмо от Сдружението с нестопанска цел „Закрила на безгласните“, което публикуваме по-долу в пълния му вариант без никаква редакторска намеса, адресирано до кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов. Писмото е по повод вчерашната му пресконференция, на която той обяви, че общината и фирма „Ербауер“ започват да прибират, болните, злобни и опасни за здравето на хората кучета, след което те ще се евтанизират, а после – ще се откарват до екарисажа в Шумен.

Но преди писмото – една лична позиция, като управител на този сайт, като журналист с дълъг стаж: слагам си и името накрая, за да се идентифицирам с тази позиция – правилна или неправилна, която някои ще одобрят, а други – не!

Странен и неразбираем е този вопъл. Който обаче ражда много въпроси.
Първият. Само до преди няколко дни силистренци ревяха от бездействието на общината по проблема с уличните псета, а форумът на сайта „Паралел44” преливаше от подобни коментари. Защо? Вторият. Сега, когато е налице първата сериозна крачка за решаване на проблема, изведнъж някои силистренци зареваха в обратна посока. Защо?
Авторите на подобни отворени писма обаче трябва веднага да се срещнат с ухапани от такива кучета силистренци, преди да седнат да пишат, за да чуят и тяхното мнение, което ще е доста по-различно. „Паралел44” е готов да съдейства и организира подобна среща.
Няколко реални, „гласни” новини. В съботния следобед, в самия център на Силистра, в района на комплекс „Бонита”, трима човека опитват зъбите на безпризорните песове, разказа Ваня Илиева, една от пострадалите. Първо млад мъж е нападнат от глутница от около 6-7 животни. Притеклите се от близкото заведение клиенти успяват да го измъкнат изпод челюстите на псетата. С фотоапарат в ръка Ваня Илиева, която била на работа в съседното студио, чула врявата и излязла да види какво става. Тя видяла как с леки наранявания младежът бил спасен. Следващата жертва станал възрастен мъж, който бил също нападнат от глутницата. По думите й, той усетил зъбите на развилнелите се животни по ръката си. Самата Ваня, в опита си да помогне на човека, била ухапана жестоко по крака. 6-7 дупки ще напомнят на жената за преживения шок. Тя веднага потърсила помощ в Спешния център, където й оказали съответната помощ. Тази седмица тя сменя всеки ден превръзката на крака си и ходи да й бият инжекции по схема – против тетанус и бяс. Има още много подобни случаи в Силистра…
Та, какво правим, дами и господа, ако пък всички ухапани от кучета силистренци вземат, та и те напишат обратното на това писмо? Но то ще бъде кърваво и много „гласно”… Или само ще си пишем писма, а през това време уличните кучета ще ни нападат, ще хапят, вследствие на което ние ще сме в постоянната черна хроника, за което, разбира се, ще е виновен кметът. Всъщност, пишат се, но жалби в съда. Преди две години бе първият прецедент, когато силистренската Темида отсъди общината да плати 1 700 лв. на жена, ухапана от куче. В същото време, само през цялата минала година, в градската хазна са влезли едва… 600 лв. от такси за домашни кучета, т.е. за около 30 животни. По киноложките местни изложби се събират по сто от една порода.
Какво правим, ако нападнат дете, или възрастен човек, които са значително по-беззащитни? Виновен ще е кметът, естествено. Какво правим, ако – Пази Боже! – убият човек, каквито случаи вече има в други градове? Разбира се, че виновен ще е кметът. А ако този човек се окаже близък или роднина – да пази Бог! – на някой от авторите на това писмо?…
Средно по около 200 души на година търсят спешна помощ след ухапването от бездомните псета. И това са само регистрираните случаи. По селата и бедните квартали промиват раните с ракия и теглят по една майна. Хиляди лева дава болницата от тънкия си бюджет за лекуване на ранените в кучешката война. Много по-тежки за лекуване обаче са заразените с кучешка тения и други болести, пренасяни от бездомните животни. Защото всички, без разлика във възрастта, дишаме смлените на прах изсъхнали изпражнения. Ако всички решат да си търсят правата в съда? Кой ще защити ревящите от болка и ужас хора от „безгласните” приятели на човека?!
Никой няма нищо против уличните кучета – приютът е готов, предстои да заработи, там се прибират, кастрират и т.н.
Но много силистренци имат страшно много против болните и опасни, от които могат да пострадат хора. 
И затова – адмирации за кмета д-р Юлиян Найденов, който предприе реална стъпка към решаването на този изключително тежък за Силистра проблем!
Добре, ще кастрираме болните, злите и опасни за хората кучетата. Но те не ни нападат, за да продължат рода си, нали?
Макар че в някои случаи може би са успели!…

Юлиян ЖЕЛЕВ

–––––––––
А ЕТО И ОТВОРЕНОТО ПИСМО:

Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА СИЛИСТРА
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КОПИЕ:
ДО МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ
МЕДИИ

О Т В О Р Е Н О П И С М О

Уважаеми д-р Найденов,
След проведената на 04.04.2012г. от Община Силистра месечна пресконференция в електронните медии /”Паралел 44” и др./ беше оповестена информация по повод твърдението Ви, чe в гр.Силистра от 05.04.2012г. фирма „Ербауер” е ангажирана да прибира „онези улични псета, които застрашават здравето на хората – болни, злобни и опасни”, които „ще бъдат веднага евтаназирани”. Едновременно с това е обезпокоително и изявлението Ви, че „Същинската дейност по работата на готовия приют край Силистра досега обаче се отглага” поради неуредени въпроси по отношение на парцела, върху който е построена сградата на приюта. С оглед изискванията на Закона за защита на животните липсата на действащ приют е равносилна на невъзможност да бъдат приложени условията, гарантиращи хуманно отношение към безпризорните животни и опазването на живота им.
С оглед оповестената информация следва да Ви припомним, че дейността по овладяване на популациите от безстопанствени животни на територията на общината, съгласно чл. 40 и следващите от Закона за защита на животните се извършва след приемане на програма от Общинския съвет в тази връзка. ЗЗК е посочил императивно в разпоредбата на чл.40, ал.6, че организациите за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, участват при изготвянето и могат да участват при изпълнението на програмите по ал. 1 и наредбите по ал. 5.
Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009
С оглед на цитираното, важността и срочността на проблема, свързан с наличието на популации от безстопанствени животни на територията на гр. Силистра, Сдружение с нестопанска цел „Закрила за безгласните” нееднократно е декларирало пред органите на местното самоуправление на Община Силистра готовността си да съдейства в пълен обем с наличните му материални и човешки ресурси, и според предоставените му от закона права за провеждането в Община Силистра на кампания по намаляване на популацията от безпризорни животни по утвърдения в европейските страни метод „Кастрирай и върни”. С тази цел на 25.01.2012г. в Община Силистра и Общински съвет беше депозирана „Проекто-програма относно установяване на контрол върху кучешката популация и редуциране на броя на безстопанствените животни на територията на Община Силистра”, с която ясно заявихме готовността си за конкретни действия. Съгласно представената проектна програма планирахме със съдействието на Община Силистра до привеждането в експлоатация на приюта за безстопанствени животни, построен в с. Калипетрово, да проведем кастрационна програма, която ефективно и в сравнително краткосрочен период да предотврати увеличаването на популацията от бездомни животни. Уведомени сме, че Общински съвет е препратил поставения му въпрос към Община Силистра, от която до настоящия момент липсва каквото и да е конкретно становище по предложената й проекто-програма.
За периода от регистрацията като неправителствена организация през м. септември 2011 г. до настоящия момент СНЦ „Закрила на безгласните” е установило ефикасни методи за развиване на дейността си, основани изцяло на доброволен труд, дарения и координиране на дейността си с български и чужди организации за закрила на животните. До настоящия момент сдружението е финансирало лечението и възстановяването на над 50 бездомни животни, изведени от улицата, които впоследствие без изключение са били социализирани и осиновени. Извършена е кастрацията на над 10 кучета, предприети са мерки след подадени сигнали, като цели групи от бездомни животни, обитаващи обществени места като училище „Св. Св. Кирил и Методий” и двора на МБАЛ са били изведени от неприемливите им райони за местообитание, социализирани и впоследствие предоставени за осиновяване.
Изложените по-горе обстоятелства илюстрират, че на територията на Община Силистра СНЦ „Закрила за безгласните” функционира ефективно, като дейността му съобразно разпоредбите на чл.1, ал.2 от Закона за закрила на животните е насочена към опазване на живота, здравето и доброто им състояние, предпазването им от нехуманно, жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености.
С оглед на казаното и предоставените на СНЦ законни права, молим, считано от 05.04.2012г. да бъдем уведомявани за всички предприемани действия от страна на Община Силистра или ангажирани от общината юридически или физически лица, изпълняващи дейности по:
Сдружение с нестопанска цел “Закрила на безгласните”
гр.Силистра, ул.”Добрич” No166, тел: 0897997009
– залавянето, транспортирането и обозначаването на безстопанствени животни;
– стопанисване на приюта за настаняване на безстопанствени животни, както и последващата им регистрация, престой и обгрижване;
– извършване на лечебни и профилактични мероприятия, кастрация, маркиране на животните в приюта, както и последващото им връщане по места;
– провеждане на изследвания за бяс;
– при назначаване на евтаназия и при съставяне на протокол, съдържащ основанията за прилагането й, протоколът следва да бъде подписан и от трето лице, което по смисъла на § 1., т.20 от ЗЗЖ представлява представител на непрaвителствена организация за защита на животните.
На основание предоставените ни от Глава шеста от ЗЗЖ права за упражняване на обществен контрол при всякакъв вид дейност, свързана с намаляване на безстопанствената популация на територията на гр. Силистра настояваме да бъдем писмено уведомявани за всички предприемани действия в тази връзка, с цел присъствието на представител на Сдружението при провеждане на всяко конкретно мероприятие /залавяне, кастрация, изследване за агресивност и др./ Моля също така на основание чл.58, ал.1 от ЗЗЖ да ни бъде предоставена пълната документация, имаща отношение към бъдещи планирани дейности, заявени в пресконференцията от 04.04.2012г. – проект и наредба за осъществяването на намаляване на популацията от бездомни животни, договори с изпълнители на дейността и всички свързани актове на Община Силистра в тази връзка. За целта на 04. 04 .2012 г. Сдружението е депозирало заявление за достъп до обществена информация, имаща отношение към въпроса.
Към настоящия момент вярваме, че Община Силистра ще се придържа към законоустановените изисквания за хуманно третиране на безстопанствените животни на нейната територия при провеждането на всички мероприятя, за присъствието, на които отново подчертаваме изричното си настояване.
Към настоящия момент на територията на община Силистра все още не функционира приют за настаняване на безпризорни животни. Считаме, че при тези обстоятелства, провеждането на каквито и да е дейности, извън провеждането на кастрационна програма по метода „Кастрирай и върни”, свързани със заявеното от Община Силистра намерение за залавяне и незабавна евтаназия на бездомни животни, ще представляват грубо нарушаване на правото им на живот и на хуманно отношение. При констатиране на подобни случаи СНЦ „Закрила на безгласните” незабавно ще сигнализира компетентните органи, с оглед налагането на наказателна и административна отговорност на отговорните лица.

04.04.2012г.
гр. Силистра СНЦ „Закрила за безгласните

136 thoughts on “За кучетата и хората!

 1. АБЕ КУ4ЕМРАЗЦИ РЕСПЕКТИВНО 4ОВЕКОМРАЗЦИ-ЗНАЕТЕ ДА БИЕТЕ НЕЩАСТНИТЕ ЖИВОТИНКИ А ЗАЩО НЕ СКО4ИТЕ СРЕЩУ ТЕЗИ КОИТО ДЪРЖАТ И ОПРОПАСТИХА ГРАДА НИ-ЗАЩОТО ВИ Е СТРАХ-Е ЗАРАДИ ТАКИВА КАТО ВАС ТРЯБВА ДА СЕ ВЪРНАТ НОЖАРЕВО БЕЛЕНЕ И СКРАВЕНА

  Палец нагоре 4 Палец надолу 8

 2. а вие ли сте дали живот на тези кучета,чеще ги убивате аааааааааааааааааааааааааааааааа гадове.що нямаме приют като сички европейци, селяниииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии

  Палец нагоре 3 Палец надолу 3

 3. АДМИРАЦИИ КЪМ НАЙДЕНОВ ЛИ-ЗАЩОТО ******************-А ХОРА С ПО 2 ВИСШИ ОБРАЗОВАНИЯ РОВЯТ ИЗ КОФИТЕ-НАРОДЕ ВДИГАЙ СЕ ДОКАТО Е ВРЕМЕ 4Е АМАН ОТ *************

  Палец нагоре 6 Палец надолу 6

 4. имам си флоберка е ще ги целувам .

  Палец нагоре 3 Палец надолу 3

  1. И аз имам,обади ми се да направим чета.

   Палец нагоре 3 Палец надолу 4

 5. Ало природозащитниците , преди всичко бъдете хуманисти …….имате ли си идея колко тревни площи , детцки градини и площадки са пълни с кучешки изпражнения ? Знаете ли колко време е инкубационият период на кучешката тения , ама май това не Ви интересува . По е важно да лаете като бесни кучета , хората са по важни а не помярите .АЗ СЪМ ЗА ЗДРАВИ И СИЛНИ ДЕЦА ДА ИМАМЕ , от колкото бездомни кучета .

  Палец нагоре 7 Палец надолу 5

  1. Алоооо,въпросчетоооо-обръщам се така към вас, защото сте нямали смелостта даже да застанете с името си зад собствените си думи.Бих искала да Ви попитам,не се ли чувствате неудобно от своята неграмотност.И та когато питате Вие самите знаете ли отговорите на поставените си въпроси?И та колко е дълъг инкубационният период на ехинококозата при човека?

   Палец нагоре 4 Палец надолу 3

 6. Стефан Господинов май хвали себе си сам по горе, няма иначе кой друг да го похвали. Те и натрибуната веднъж не го пуснаха

  Палец нагоре 5 Палец надолу 2

 7. Желев и всички останали,които не спирате да бълвате омраза срещу животните,какво знаете за думата състрадание?И КАК ВИЕ,КОИТО СТЕ ТОЛКОВА ЗАГРИЖЕНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ И ТОЛКОВА МНОГО ОБИЧАТЕ ХОРАТА,КАК ВИЕ ПОМАГАТЕ НА СЪЧОВЕКА?КОЛКО ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛИ СТЕ ОСИНОВИЛИ?НА КОЛКО СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ СТЕ НАПРАВИЛИ ДАРЕНИЕ?КОЛКО ЧАСА СТЕ ПРЕКАРАЛИ С ДЕТЕ НА КОЕТО СТЕ ОСИГУРИЛИ ПРИЕМЕН ДОМ?КОЛКО ПРОСЯЦИ СТЕ НАХРАНИЛИ?КОЛКО БЕЗДОМНИ СТЕ ПРИЮТИЛИ?С КОЛКО ЧОВЕКА СТЕ РАЗДЕЛИЛИ ТОВА КОЕТО ИМАТЕ?ВИЕ,“ЧОВЕКОЛЮБЦИТЕ'“НЕНАВИЖДАТЕ НЕ САМО ЖИВОТНИТЕ,ВИЕ НЕНАВИЖДАТЕ И ХОРАТА.ЧОВЕК,КОЙТО Е ВРАЖДЕБЕН КЪМ ЖИВОТНОТО Е ВРАЖДЕБЕН И КЪМ ЖИВОТА-КАКТО КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ,ТАКА И КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ.ВАС ДОРИ НЕ ВИ Е ГРИЖА,ЧЕ НЯКОЙ ДРУГ ЧОВЕК МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПАДНАТ ОТ БЕЗДОМНО КУЧЕ,ВДИГАТЕ ВРЯВА,САМО,ЗАЩОТО СЕ СТРАХУВАТЕ,ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СТЕ ВИЕ.НЕ ОБИЧАТЕ НИТО ХОРАТА,НИТО ЖИВОТНИТЕ.ВИЕ СТЕ ПРОСТО ЕДНИ ЗАВЪРШЕНИ ЕГОИСТИ,С ДРЕБНИ И СТРАХЛИВИ ДУШИЦИ.

  Палец нагоре 5 Палец надолу 7

  1. БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА КОМЕНТАРА НО НЯМА ДА ВИ РАЗБЕРАТ ОЗВЕРЕЛИТЕ СКОТОВЕ ЖИВЕЕЩИ ЖАЛКИЯ СИ ЖИВОТ

   Палец нагоре 4 Палец надолу 5

 8. Помощ! Хапят ни!
  Кучета дебнат отвсякъде…

  Живем до комплекс „Бонита“..на ул.“Добруджа“, където глутница кучета са от постоянното присъствие.През деня ни хапят, а през нощта лаят зверски в тишината и не можем да мигнем…С натежали глави излизаме сутрин и се оглеждаме плахо..стъпваме леко, за да не ги разлаем.

  Във въпросната събота, от прозореца на дома си… станахме свидетели как кучетата нападнаха и ухапаха 3-ма човека…и налитаха на почти всички минувачи.Ако си безумно смел..може да опиташ да си изхвърлиш боклука..но само ако кучетата не са край кофите за смет.
  Работя в сградата на Изчислителния център по ул.“Шар планина“.Там има друга по-многобройна глутница от кучета.Няколко от колежките ми са ухапани.Има подадени жалби в Общинска администрация.Сигнализирали сме и по телефона.Разговаряхме със секретарката на кмета.

  Кучета дебнат отвсякъде..Спасение..надявам се да има..

  На път за в къщи минавам покрай Универсалния магазин…хотела..Областната управа..кучета колкото искаш…
  Прибирам се..идва нощта..и всичко започва отначало…

  Палец нагоре 7 Палец надолу 6

 9. Помощ! Хапят ни!
  Кучета дебнат отвсякъде…

  Живем до комплекс „Бонита“..на ул.“Добруджа“, където глутница кучета са от постоянното присъствие.През деня ни хапят, а през нощта лаят зверски в тишината и не можем да мигнем…С натежали глави излизаме сутрин и се оглеждаме плахо..стъпваме леко, за да не ги разлаем.

  Във въпросната събота, от прозореца на дома си… станахме свидетели как кучетата нападнаха и ухапаха 3-ма човека…и налитаха на почти всички минувачи.Ако си безумно смел..може да опиташ да си изхвърлиш боклука..но само ако кучетата не са край кофите за смет.
  Работя в сградата на Изчислителния център по ул.“Шар планина“.Там има друга по-многобройна глутница от кучета.Няколко от колежките ми са ухапани.Има подадени жалби в Общинска администрация.Сигнализирали сме и по телефона.Разговаряхме със секретарката на кмета.

  Кучета дебнат отвсякъде..Спасение..надявам се да има..

  На път за в къщи минавам покрай Универсалния магазин…хотела..Областната управа..кучета колкото искаш…
  Прибирам се..идва нощта..и всичко започва отначало…

  Палец нагоре 7 Палец надолу 5

  1. ХАЙДЕ РАЗБЕРЕТЕ СЕ С ДАРИНА КОГО ХАПЯТ 4Е 1 И СЪЩА СТАТИЯ СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ-АБЕ НАЙ-ДОБРЕ ВИЖТЕ КОГА ПРЕГЛЕЖДА Д-Р КРАЕВ

   Палец нагоре 3 Палец надолу 5

   1. Господин Арнаудов,къде са тези глудници кучета които виждате около к-с „Бонита“?Аз работя в непосредствена близост до въпросното място и не съм засичала такива групи с агресивни животни.

    Палец нагоре 3 Палец надолу 5

 10. НЕСЛУ4АЙНО КАЗВАТ 4Е СИЛИСТРА СЕ НАМИРА НА ********* НА ГЕОГРАФИЯТА-МНОГО СЕЛСКИ ********** ЖИВЕЯТ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ТУК

  Палец нагоре 3 Палец надолу 8

  1. Градски, ти да не си завършил ГПУ „Софроний Врачански“ и дотам. Щото гледам не са те научили да правиш разлика между малки и големи букви, а също така между буквата Ч и цифрата 4.

   Палец нагоре 3 Палец надолу 3

   1. НЕ-ПМГ СЪМ ЗАВЪРШИЛ А ТИ ПОМОЩНОТО ДАСКАЛЧЕ

    Палец нагоре 2 Палец надолу 6

 11. ЖЕЛЕВ -ЦАРЯТ Е ГОЛ-ХОРАТА ВИЖДАТ КАКВИ ГИ ВЪРШИ КМЕТА И ДРУГИТЕ ГЕРБАДЖИИ-И ДА ТРИЕШ КОМЕНТАРИТЕ ТЕ ЗНАЯТ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ 4Е ЦАРЯТ Е ГОЛ

  Палец нагоре 3 Палец надолу 5

  1. Мастията ДЖАРО,най много лае в този форум!!!!!

   Палец нагоре 5 Палец надолу 3

   1. ГЛАДЕН ЦЪРВУЛ СИ ЯВНО СИ ЛИ4И ПО ИМЕТО ТИ

    Палец нагоре 1 Палец надолу 7

    1. Като си ми изял цървулите,какво да направя?

     Палец нагоре 5 Палец надолу 3

 12. Прочетох внимателно всички публикации по темата и всички направени изказвания.Всеки човек има право на мнение и аз го уважавам,дори когато то е различно от моето.Всеки един от нас има своето възпитание ,своите възприятия за нещата , своите чувства,своята си кауза.Разбах едно-мизерията всички ни е превърнала в ЗВЕРОВЕ-и хората и животните.А къде ни остана хуманноста.Чета и не мога да проумея какво е това желание за кръв и за смърт.

  Палец нагоре 4 Палец надолу 2

  1. НЯМА ДА ВИ РАЗБЕРАТ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ ГОСПОЖО ИЛИ ГОСПОЖИЦЕ-СЕЛЯНИТЕ СА ОЗВЕРЕЛИ

   Палец нагоре 6 Палец надолу 7

 13. Относно въпросите към К. Радева защо пишете тук, а не позвъните и не я попитате лично? Сигурен съм, че ще ви даде отговори и доказателства за безкористното си начинание. Също така имайки честта да я познавам лично зная за колко пенсионера и животни се грижи от над 10 год., които не е изхвърлила на улицата, както някои по-горе твърдят. Свидетел съм на много ситуации при които, членовете на това сдружение са вадили пари от джибовете си, за да помогнат на животинче в беда, а лично тя е и извънредно състрадателна и към хората в нужда.
  Държа да кажа, че аз не членувам в организацията, но напълно ги подкрепям, защото познавайки част от тях съм се убедил в готовността им да се борят. Възхищавам се на смелата им и благородна позиция, въпреки, че от самото начало знаеха с каква измет ще си имат работа се захванаха без колебание, не жалещи себе си. Ако се съмнявате, че някой от това сдружение гони лична облага, НАСТОЯВАМ, да се срещнете с тях, да се запознаете, да присъствате на поне един случай в който те се борят за добо… да видите болкта и напиращите сълзи в очите им, губейки един „помиярски“ живот, да видите разочарованието им от проявения непокизъм на дадени индивиди, да прогледнете и вникнете в същността. Тогава ти-българино, данъкоплатецо, силистренецо ще имаш правото да ги съдиш и упрекваш, защото съм сигурен, че много хора няма да достигнат тяхното ниво на себеотдаване за една благородна кауза, която всеки здравомислещ човек би било естествено да споделя. Така че по-добре не си губи времето да пишеш тук простотии, озлобен от собственото и отражение в огледалото, не губи и моето, нашето…отдай се на нещо по-ползотворно за теб като например слушането на чалга!!!

  Палец нагоре 5 Палец надолу 1

 14. а защо никой не провери дали общината има договор с фирмата за прибиране на кучета, защото ако е вярно, че от две години няма такъв …. лошо, Седларов, лошо!!!

  Палец нагоре 6 Палец надолу 0

 15. И Найденов и Ербауер са безсърдечни,алчни **************.Да ********************!Казват ви,ще избием кучетата и вие малоумни ,зомбирани,озверели и празноглави идиоти повтаряте-„Да убием кучетата.“-.жалки марионетки…….Що не се занимавате с нещо по-градивно от това да мразите животните!

  Палец нагоре 4 Палец надолу 3

 16. Джаро,ти си психопат и трябва да те затворят като събратята ти-помиярите,много си се смесил с тях,а и името ти е кучешко.

  Палец нагоре 6 Палец надолу 5

   1. Аз съм Човек,обичам Човеците и ще направя всичко възможно да ги защитя от кучета като тебе.Преди всичко Човека!

    Палец нагоре 4 Палец надолу 2

 17. ЕЙ ДЖАРО,ЩЕ ХОДИШ ЛИ НА ПОГРЕБЕНИЕТО НА ПРОФЕСОРА???
  АКО ХОДИШ,КАЖИ ИМ ЧЕ СИ ЗАЩИТНИК НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА,ДА ВИДИМ ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪРНЕШ ЖИВ И ЗДРАВ.

  Палец нагоре 5 Палец надолу 5

  1. ПЪК ТИ ВЪРВИ НА ВЕРОНА ПРИ МЪНЧЕТАТА ДА ИМ КАЖЕШ ЧЕ СИ ЗАЩИТНИК НА БЕДНИТЕ ХОРА ДА ВИДИМ ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪРНЕШ ЖИВ И ЗДРАВ-ЗНАЕТЕ ДА БИЕТЕ КУЧЕТАТА А СТЕ БЕЗСИЛНИ ПРЕД МУТРИТЕ

   Палец нагоре 2 Палец надолу 4

   1. Ти какво се слагаш мънчетата, бе мухльо.
    Щото те е страх от мутрите,затова ли обичаш кучетата и мразиш хората.

    Палец нагоре 3 Палец надолу 3

    1. КОЙТО НЕ ОБИЧА КУЧЕТАТА НЕ ОБИЧА ХОРАТА

     Палец нагоре 3 Палец надолу 5

  2. Див ,глупав селянин, и ти ******************************……..

   Палец нагоре 3 Палец надолу 2

  3. Ей,ачко,срещу кучета всеки може да се направи на мъж…..я ела в нас,да видим ще излезеш ли жив и здрав оттук!

   Палец нагоре 3 Палец надолу 3

 18. БЯГАЙ НА ***********************************

  Палец нагоре 4 Палец надолу 3

Comments are closed.