Здравното министерство кани в националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

alcohol-and-cigarette3Стартира ученическият конкурс „Посланици на здравето”, организиран от Министерството на здравеопазването /МЗ/ като част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести.

Конкурсът е в две фази, в които желаещите участват, разпределени в 3 групи: от 1 до 4, от 5 до 8 и от 9 до 12 клас. От тях се иска да напишат проекти в обем до 5 страници по темите за живота без алкохол и цигари и за спорта и здравословното хранене. Те трябва да са колективно дело, на една или повече паралелки, да бъдат на хартиен и електронен носител и да са придружени от формуляри за участие и за отчитане на резултатите, чиито образци са дадени на сайта на МЗ www.mh.government.bg

Изпращат се най-късно до 15 декември /в първата фаза/ и до 10 май 2016 г. /във втората/ на имейл [email protected] и на адрес: София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, за националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Проектите ще бъдат оценени от експертна комисия по критериите за оригиналност, креативност, устойчивост, позитивност и т.н. Най-добрите от тях ще бъдат обнародвани и реализирани, а авторите им ще получат предметни и парични награди, което ще стане на специална церемония през юни в МЗ.

Съдействие оказват министерствата на образованието и науката, на околната среда и водите, на младежта и спорта, на културата и Представителството на Европейската комисия в България, с чието партньорство се провежда конкурсът. Целта му е да предизвика интереса и противодействието на подрастващите относно сърдечно-съдовите и другите хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, неправилно хранене, ниска физическа активност.

Повече подробности могат да се намерят на въпросния сайт www.mh.government.bg както и в Регионалната здравна инспекция /РЗИ/, заела се с разгласата на регламента в Силистра, споделиха оттам, пожелавайки успех на участниците.