Зов за помощ!

Красен Данаилов Йорданов от село Айдемир е дете, родено с тежка черепна малоформация.
През март, 2004 година, е доказано заболяването – болест на Крузон.
В момента на Красен е открита симетрична, умерено изразена вътрешна хидроцефалия, която налага спешна оперативна интервенция до края на месец март в университетската клиника при д-р Кирил Георгиев в София.

Стойността на цялото лечение възлиза на 3 00

Красен Данаилов Йорданов от село Айдемир е дете, родено с тежка черепна малоформация.
През март, 2004 година, е доказано заболяването – болест на Крузон.
В момента на Красен е открита симетрична, умерено изразена вътрешна хидроцефалия, която налага спешна оперативна интервенция до края на месец март в университетската клиника при д-р Кирил Георгиев в София.

Стойността на цялото лечение възлиза на 3 000 лева

Господ да благослови всички дарители!

Родителите на Красен се нуждаят от помощ.
Нека помогнем.
Нека накараме Красен да се усимхна.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДАРЕНИЯ:

БАНКА:  Postbank – гр. Силистра
IBAN: BG95BPBI71151099802201

Терефон за връзка: Ненка Тодорова, майка на Красен – 0898 548 578

ДОБРИ ХОРА, ДА ПОМОГНЕМ НА КРАСЕН!