Изкупиха тютюна от реколта 2018 г., започва новата кампания за производство

Приключи изкупната кампания на тютюн от реколта 2018 г. в България, съобщиха от Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010.

Суровината от сортовите групи „Басми“, „Каба Кулак“ и „Бърлей“ е реализирана на 100%. При „Виржиния“ все още има количества на склад. Предстои търговците, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн да представят отчет за изкупените количества пред Министерството на земеделието, храните и горите, преди заседанието на Консултативния съвет по тютюна.

До 31 март на стопаните от страната, отглеждащи тютюн им предстои вписване в регистър на тютюнопроизводителите за 2019 г. Необходимите документи, които трябва да представят пред съответната общинска служба по земеделие са: договор за 2019 стопанска година; документ, доказващ правно основание за ползване на предвидените за разсаждане през 2019 г. площи, ако са над 5 дка; предавателно-приемателен протокол за реализирани количества тютюн от предходният стопански цикъл за 2018 г., ако е отглеждан такъв.