„Индустриален парк“ в Силистра: Една инициатива на депутата Александър Сабанов

Трета година община Силистра не прави нищо, за да има Силистра своя "Индустриален парк", инициатива, която бе започната от народния представител Александър Сабанов.

Той е човекът, поставил я на дневен ред на специализиран икономически форум, на който извоюва Силистра
да е приоритетен район за програми и проекти към Министерство на икономиката.
В тази среща участваха още експерти от Национална компания „Индустриални зони“, Агенция за инвестиции
и Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия. В проявата се включи и Меджиде Ахмедова – зам.-
изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции. Сред участниците бяха и кметове на населени
места, общински съветници, експерти от местната и държавната администрации, индустриалци,
предприемачи, представители на местния бизнес.
Предложението на Александър Сабанов бе подкрепено и лично от сегашния министър на икономиката Лъчезар
Борисов, тогава зам.-министър.
Три пъти от трибуната на Народното събрание Сабанов задава въпроса:
Докъде е стигнала реализацията на проекта? И отговорът е неизменно един и същ – „Чака се община
Силистра да поеме инициативата!!!“.
Първо трябва да се учреди общинско дружество, едва тогава държавата чрез Национална компания
„Индустриални зони“ ЕАД ще може да участва в увеличение на капитала и в създаване на съвместна фирма за
изграждане и развитие на индустриалната зона.
От министерството отбелязват, че не могат да инициират създаване на общинско дружества за съвместна
дейност с държавата.
Т.е., половината работа е свършена.
Министерство на икономиката подкрепя създаването на „Индустриален парк“ в Силистра и е готово за
съдействие, НО някой от управляващите община Силистра не счита за необходимо да си мръдне пръста и да се
задейства.
Защо е важно за Силистра?
Всеки, които е избрал България за развитие на свой проект, очаква индустриална зона с изградена вече
съпътстваща инфраструктура, и когато дойде, да може да монтира машините, и да започне производство.
Подобно вложение е повече от наложително за Силистра, защото много предприятия в годините са
затворени, безработицата е голяма и градът обезлюдява – хората търсят спасение от немотията в други
градове на страната и в чужбина.
А всъщност Силистра е отлична локация с възможности за инвеститорски интерес – с речен, железопътен и
сухопътен транспорт.
Има фериботна връзка със съседния румънски град Кълъраш. Силистра се споменава и в плановете за
изграждане на трети мост над река Дунав.
Речното пристанище на Силистра създава възможности за връзка със страните от Европа, а то може да
обслужва и речно-морски кораби. Силистра е най-близката географска точка на България до Украйна, Молдова и Русия, и това предполага успех при стартиране на нова РО-РО дестинация Силистра-Рени за транспортиране на камиони и леки автомобили между съседните страни (основно Турция, Гърция и Македония) към бившите страни от СССР.
Градът е най-близката българска точка по река Дунав до Констанца – най-големият мултимодален хъб на
Черно море. Град Силистра е на 120 километра от Букурещ и на 150 километра от Варна, което прави мястото
му удобно. Пристанище Варна дава коридор към Средиземно море и Атлантически океан.
Министерство на икономиката вече води преговори с местните власти в редица населени места за
изграждане на подобни индустриални зони – във Велико Търново, Сливен, Перник, Кърджали, Шумен и Казанлък, като проектите са на различен етап на развитие.
Това е и избраната от правителството политика за привличане на инвеститори през тази и следващите
години.
Пита се в задачата, кога ще се наканим ние да се включим във всичко това?!?
Или пък не ни изнася друг да е автор на идеята?
Удобно „забравяме“, че това е народният представител Александър Сабанов, алармираха представители на
бизнеса.
А на други участници в политическата игра напомняме, че е добре първо да довършат проекта си с „Каолин“
за разкриване на стотици работни места, експлоатиран предизборно, и печелил вече два управленски мандата –
без реализация!
Като имат желание – нека съдействат, но не и да си присвояват чужди инициативи.

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!