Историята оживя чрез филателна изложба за Освобождението

 

1 oktoberВъв фоайето на  драматичния театър в Силистра беше открита филателна изложба, посветена на 75-годишнината от подписването на Крайовската спогодба и мирното възвръщане на Южна Добруджа към пределите на Родината-майка. Нейни организатори са Общинският съвет, дирекция „Хуманитарни дейности” към Общината, Областната пощенска станция и Филателно дружество „Димитър Дончев”.

Показани са множество пощенски марки, картички и пликове, включително такива, издадени специално по случай освобождението ни от румънска окупация през октомври 1940 г. Сред най-ценните експонати силистренци видяха оригиналния пощенски паметен плик, пуснат след подписването на Крайовския договор. На официалното клеймо е упомената датата 20 септември 1940 г., когато в Южна Добруджа влизат българските войски и печатите на силистренската поща от 1 октомври.

Могат да се видят и архивни снимки, увековечили посрещането на българските войски в нашия край, радостта на народа от настъпилата дългоочаквана свобода, усилията и подема от негова страна за възстановяването на институциите и подчиняването им в служба на новата българска власт.

Обособен е и специален раздел, съдържащ портрети на добруджанските революционери и книги и паметни листове за техните героични битки срещу нашествениците с цел изтласкването им и запазването ни като изконна българска територия.Filatelia (2)

Изложбата обаче не се ограничава само по темата за освобождението, а разширявайки обхвата си, изтъква и основните културни, исторически и природни забележителности от цялата ни страна. В тази връзка са представени бележитите българи начело с Васил Левски, най-известните ни храмове, църкви, манастири, духовното ни наследство, фолклорът, традициите, красотите на различните региони. Направен е реверанс и към съседна Румъния чрез показаните марки и картички, отразили нейните по-известни забележителности, както и постиженията й в отделните видове изкуства.

Експонатите са подбрани от частните сбирки на секретаря на филателното дружество Христо Христов и на други 20 колекционери, предоставили ги любезно за нуждите на изложбата, онасловена „О, Добруджански край”. Тя беше посрещната с голям интерес от страна на силистренци, а тези, които не са я видели, имат време да сторят това, защото ще продължи до 7 октомври.

След представянето си в Силистра, богатата тематична колекция ще гостува във Велико Търново

1 thought on “Историята оживя чрез филателна изложба за Освобождението

Comments are closed.