И Тутракан прие новата структура на общината

Общинският съвет в Тутракан одобри новата структура на тамошната кметска администрация на последното си редовно заседание, проведено на 30 януари.
Според вече новата структура, на пряко подчинение на тутраканския кмет д-р Димитър Стефанов ще са кметовете на села – седем на брой, кметските наместници – пе

Общинският съвет в Тутракан одобри новата структура на тамошната кметска администрация на последното си редовно заседание, проведено на 30 януари.
Според вече новата структура, на пряко подчинение на тутраканския кмет д-р Димитър Стефанов ще са кметовете на села – седем на брой, кметските наместници – петима, главният архитект, зам.-кметовете – двама, и секретарят на общината.
Оптимизацията на структурата ще бъде с 11%, а не предвижданите 15%, поясниха оттам. Щатните длъжности в новата схема ще са 135,5, като новото е, че ще бъдат създадени 7 дирекции, които ще заменят функциониращите до сега отдели. Предвижда се секретарят на общината да ръководи дирекциите  „Информационно обслужване и общински услуги” с 32,5 щатни бройки, и „Местни данъци и такси” с 5 щата. Под прякото ръководството на зам.-кмета по стопанските дейности  ще бъдат„Инфраструктура и опазване на околната среда” с 15 щата, „Финанси, счетоводство и бюджет” с 8 щата и „Общинска собственост и стопански дейности” с 28 щата.
Зам.-кметът, чиито ресор са дейностите в образованието и културата, ще ръководи две дирекции – „Инвестиционни дейности и европроекти” със 7 щата и „Хуманитарни дейности” с 23 щатни бройки.