Кандидатите за общински съветници от Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“гр.Тутракан се срещнаха с избиратели от с.Сяново

Днес, 11.10.2019 г. кандидатите за общински съветници от Местна коалиция :Алтернативата на гражданите“ в община Тутракан, се срещнаха с избиратели от с.Сяново. На срещата те споделиха , че са безкрайно благодарни на г-н Димитър Стефанов затова, че е изпълнил обещанието си и е асфалтирал пътя от с.Нова Черна до с.Сяново, който преди това беше в безобразно състояние. Че всички предишни кметове са им обещавали този ремонт, но никой не е спазил обещанието си.Подкрепят го и сега имат една молба към него – да  бъде разкрита аптека в с.Нова Черна, защото за всяко лекарство се налага да пътуват до гр.Тутракан. Споделиха и за проблема с бездомните кучета. Сами са забелязали, че в селото им „заселват“ с коли  от други места такива кучета. На присъстващите на срещата им беше обещано,че  всички тези проблеми ще бъдат предадени на г-н Димитър Стефанов, а с тези, които не са от неговата компетенция, ще бъде запознат депутата  г-н Александър Сабанов, който подкрепя листата за общински съветници и винаги е бил отворен към проблемите на хората от община Тутракан.