Края на Първата световна война припомни с изложба Държавният архив в Силистра

Фотодокументална изложба „Победа и погром. Величие и падение“ за 100-годишнината от края на Първата световна война откри Държавният архив в Силистра. В изложбата са представени документи, снимки и други архивни материали от Националния архивен фонд на България. Организираната от Държавна агенция „Архиви“ документална изложба представя и Българската армия, епизоди от живота на фронта, проследява разгръщането на бойните действия и приключването на войната. В експозицията има и материали от фонда на Държавния архив в Силистра, осигурени от дарители.

В тържеството участваха представители на различни институции – областната администрация, община Силистра, Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека, Филиал Силистра при Русенски университет „Ангел Кънчев“, представители на патриотични клубове от Спортно училище „Дръстър“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и др.

Съдържанието на изложбата е съобразено с нуждите на максимално широка публика и е подходящо, както за специализирани изследователи, така и за учащите се – ученици и студенти. Това прави изложбата подходяща за образователни цели.