Магическата сила на думите! Как да предизвикаме всичко, което искаме в живота си

Отнасяйте се към всички изречени от вас думи с цялата отговорност и сериозност, защото думите имат способността да се изпълняват, както желанията или заклинанията, и някак си магически се трансформират в реалния живот по-бързо, отколкото си мислим.
Ако говорим, че “насилието поражда насилие”, така и ще бъде, това се изпълнява, а ако се превърне в афоризъм, който лети от уста на


Отнасяйте се към всички изречени от вас думи с цялата отговорност и сериозност, защото думите имат способността да се изпълняват, както желанията или заклинанията, и някак си магически се трансформират в реалния живот по-бързо, отколкото си мислим.
Ако говорим, че “насилието поражда насилие”, така и ще бъде, това се изпълнява, а ако се превърне в афоризъм, който лети от уста на уста тук и там, насилието поглъща целия свят, както това се случва и днес. Което означава, че думите имат такава функция, че когато ние констатираме факт, изразявайки го както обикновено с думи, ние разширяваме на влиянието на този факт върху живота ни.

Например ми казват:
– Толкова се ядосах, че бях готов да смажа този изрод.

Човекът, който казва тези думи, сякаш издава заповед на себе си и в крайна сметка ще назлобее, и ще готов да смаже някой, но ще се среща само с изроди.

Това скрито и в същото време работещо явление е отразено в следния анекдот:
“Мъж се оплаква от живота:
– По дяволите, заплатата ми е малка, шефът е копеле, жена ми е кучка.
Зад гърба на човека стои ангел, записва си в бележника и пита Вселената:
– Кога той ще поиска нещо друго”?

Не напразно в цялата история човек описва в книгите, легендите и приказките, особено в митовете, някаква мистика и необяснимо присъствие в нашия живот, защото всичко това наистина съществува . Винаги във всички истории и приказки магове и магьосници, знахари и вещици именно чрез думите правят своите магии и творят вълшебни дела.
Във всички духовни учения, посветени на вярата, от древните ведически до съвременните тенденции, например НЛП, се отделя огромно значение на думите. Дори християнската Библия е пълна с мистика, но основната и невидима за разбиране и осъзнаване искра в нея е, че тя започва с думите: “В началото бе словото …”.
Това е една от малкото фрази от Библията, която е влязла в нея от по-древни източници и не е била изопачена от многобройни хронисти и християнски свещеници след многократно пренаписване и интерпретация на информацията по техен собствен начин. Това е много просто изражение и разбирането на неговата стойност и сила лежат на повърхността, но ние, колкото и да е парадоксално, не можем го да разберем или не искаме.
Смята се, че истината е винаги една и съща и затова се натрапва заключението, че в различните, стигнали до нас вярвания, звучащата по различен начин фраза “в началото бе словото …” е истината, която е дошла до нашето време непроменена, но ние не можещи да разберем значението и силата на тази фраза, продължават да ползваме езика си за да потапяме нашата планета в адска бездна, в която нищо добро не ни чака.
Затова се отнасяйте към това, което казвате, с цялата си отговорност и сериозност. И ако мислите се материализират, думите още повече. /Източник: bg.checkonline4you.com/