Масово по електронен път силистренци пускат данъчните си декларации

Почти 450 души от Силистренска област са подали предварително попълнени данъчни декларации през последните дни, съобщиха от Офиса на НАП в Силистра.

Електронната услуга е достъпна в портала за е-услуги на НАП с персонален идентификационен код /ПИК/ или квалифициран електронен подпис /КЕП/. Преди да потвърдят попълнената декларация, е необходимо потребителите да я прегледат внимателно, да я допълнят или коригират, ако това е необходимо, съветват от НАП.

От началото на данъчната кампания в Офиса в Силистра са подадени 2426 данъчни декларации, като 1375 от тях са подадени по електронен път с ПИК. За предходната 2021 г. броят им за същия период е 659 общо, като с ПИК са подадени 398 декларации.

Данъчната кампания за деклариране на доходите на гражданите, получени през 2021 г., приключва на 3 май. Подалите годишните си декларации по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.