МВР-телефон приема сигнали за изборни нарушения

От вчера до 5 април в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98. На нея, както и на e-mail [email protected], гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във Вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на редовните парламентарни избори.