Министерството на туризма включи Силистра като културна дестинация по исторически маршрути

Силистра е културна дестинация, включена в разработените от Министерството на туризма културно-исторически маршрути. Те целят привличането на по-голямо внимание към основните обекти и атракции на територията на страната и задържането на туристическите потоци на територията на България в посочени


Силистра е културна дестинация, включена в разработените от Министерството на туризма културно-исторически маршрути. Те целят привличането на по-голямо внимание към основните обекти и атракции на територията на страната и задържането на туристическите потоци на територията на България в посочените дестинации.
Силистра е представена в раздел „Столиците и градовете на българските царе и патриарси“ с артефакти от античния Дуросторум и средновековния Дръстър. В материала са показани пътни карти, възможен избор на маршрути между отделните културно-исторически дестинации, разположени в различни области на страната.
Културно-историческите маршрути включват данни за достъпност за посещение на музеи, транспорт и връзки, туристическа инфраструктура.