Млади земеделци от Средище учиха занаят в анадолска гимназия

През учебната 2021-2022 г. Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство /ПГМСС/ “Никола Йонков Вапцаров“ в с. Средище, реализира проекта „Изграждане и усъвършенстване на професионални умения чрез мобилност», финансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Двадесет ученици, обучаващи се по професии „Фермер“, „Растениевъд“ и „Техник на ССТ“, придружени от 2 ръководители осъществиха 14-дневна „Еразъм +“ мобилност, като проведоха практика на реални работни места във водещи фирми в гр. Бурса, Турция в периода 17-30 април 2022 г.

Проектът се реализира в партньорство с Анадолската професионална и техническа гимназия „Хамидие“ в гр. Бурса. Партньорът ни направи всичко възможно престоят на учениците и ръководителите им да е полезен, пълноценен и разнообразен.

Основната цел на този проект бе усъвършенстване на общите и специфичните знания и практическите умения по професията за добро представяне на държавните квалификационни изпити и успешна бъдеща професионална реализация на учениците.

Благодарение на този проект и на проведената мобилност учениците придобиха нов практически опит, повишиха и усъвършенстваха професионалните си знания и умения, подобриха комуникационните си умения по чужд език, уменията си за работа в екип, обогатиха културните си познания и създадоха нови социални контакти. Участието в практиката бе валидирано от два документа: сертификат за проведена практика и Europass мобилност.

Учениците успяха да се насладят и на богата културна програма. Туристически забележителности на Бурса, като музея „Панорама“, Зелената джамия, Улу джамия и много други, бяха обект на интерес на групата от ПГМСС. Друго магическо място, което бе посетено е защитеното от ЮНЕСКО 700-годишно село Джумалъкъзък, образец за историята и културата на Османската империя и част от световното културно наследство.

След проведената мобилност учениците могат да прилагат съвременни методи и технологии в отглеждането на културни растения и селскостопански животни, могат да обслужват, ремонтират и да боравят с нова, модерна селскостопанска техника.

Практиката насърчи и стимулира младите хора от ПГМСС да продължат своето професионално развитие, тъй като те вече придобиха необходимите знания, умения и компетентности за работа на реално работно място в регионални, а и във водещи европейски и международни фирми.

Благодарение на реализираните дейности по този проект се повиши качеството на обучението в ПГМСС и се подобри прехода на учениците от професионално обучение и образование към пазара на труда.

ПГМСС обогати опита си в организиране на мобилност на ученици с цел  обмен на знания в сферата на селското стопанство. Преодоляха се натрупаните дефицити в практическото обучение на учениците и се постигна по-висока конкурентоспособност, съответстваща на новите потребности на пазара на труда.