Млади и умни силистренци се стягат за първия си работен ден

1a47e059222b340aae5418712cdaa7de24 млади висшисти на възраст до 29 години ще бъдат наети по програмата „Старт в кариерата” в Силистренско. Местата са заявени от териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации – според конкретните потребности на всеки работодател.

В областната администрация работните места са 2. Шест от седемте общини от областта са дали общо 12 заявки по програмата – по 2 за всяка една от общините, без Кайнарджа. В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в областта също се търсят специалисти. В Областна дирекция „Земеделие” – 5 /по едно – за дирекцията и за общинските служби в Силистра, Дулово, Тутракан и Главиница), в Националния осигурителен институт – 2, а останалите обявени места за по едно – в Териториалното статистическо бюро, дирекция „Социално подпомагане” и дирекция „Инспекция по труда”.

Срокът за подаване на документите е до 23 октомври. Те се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки млад човек може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата.