Над 11 000 клиенти обслужи НАП Силистра за три месеца

NAP press (6)Средно по 185 души дневно са посещавали салона на обслужване на клиенти в Офиса на НАП в Силистра през месеците от юли до септември. Това показва справката от Системата за управление на опашките, според която близо 1900 клиенти са посетили офиса, за да подадат данъчни или осигурителни декларации, над 2700 са поискали да им бъдат издадени удостоверения и копия на документи, а 162 са получили своя безплатен персонален идентификационен код (ПИК).

Най-много – близо 3000 клиенти са поискали услуги, свързани с изясняване на здравноосигурителния им статус, подаване на заявления за напускане и завръщане в страната, подаване на декларация от граждани, пребивавали в чужбина или внасяне на пропуснати плащания.

300 силистренци са подали уведомления за трудови договори, 450 са поискали да им бъдат уточнени задълженията по справки, а над 270 – да се извърши регистрация и промени в регистрацията. За повече от 200 клиенти причината да посетят салона за обслужване е била потвърждаване на заявление за подаване на документи по електронен път.

Данните са извлечени от Системата за управление на опашките, която автоматично отчита, както средното време за изчакване и за обслужване, така и средното време, за което даден инспектор извършва съответната административна услуга.