Над 5000 пациенти излекува дуловската болница през 2018 г.

Петхилядния си пациент за 2018 г. посрещна Многопрофилната болница за активно лечение в Дулово. Наджие Ахмед от село Правда бе пациент на д-р Дечо Иванов в Хирургичното отделение.

До края на годината здравното заведение помогна на около 5060 болни от региона. През 2017 г. броят им е бил 4 300. Увеличаването на броят на пациентите се дължи на много доброто и качествено обслужване на всеки потърсил лечение в болницата. Не маловажен е фактът, че благодарение на даренията от „Каолин“ ЕАД на специализирана техника за Хирургичното и Акушеро-гинекологичното отделения, подобренията в рентгеновата апаратура за отделението, се повиши бързината, качеството и обслужването на хората.

В момента в МБАЛ-Дулово работят 6 отделения, които са ремонтирани и е създадена уютна обстановка в служебните и болничните стаи. Тук се посрещат пациенти не само от района на община Дулово, но и от съседни общини и области.

Последното бебе поело дъх в дуловската болница е от Шуменска област. В сравнение с миналите 2016 и 2017 години, когато ражданията са били съответно 66 и 123, то през миналата година те вече са 146. Доказа се и фактът, че благодарение на екипа на д-р Любомир Минков се повишиха и ражданията в АГО. Добре подбраният и организиран човешки фактор също оказва своя благоприятен ефект върху подобряване дейността на болничното заведение.

На Бъдни вечер и на Коледа в отделението са се родили две момиченца. Това, казват мъдрите хора, е надежда за добра, мирна и плодородна Нова година.