Над 6100 ученици влязоха в класните стаи, 58 избраха дистанционното обучение

В силистренските училища започна вторият учебен срок. Днес на присъствени учебни занятия в училищата бяха учениците от първи до четвърти клас, седмите, осмите и 12-ти клас – общо 6177 ученици в област Силистра. Те представляват 65,6% от учениците в дневна форма на обучение, съобщиха от Регионалното управление по образование.

Удължен е първият срок в 4 училища в област Силистра, които са ползвали за някои класове различен брой дни за занимания по интереси, компенсиращи мерки и проектни дейности:

С по 6 дни повече в първия срок ще учат в ОУ „Отец Паисий“ в с. Добротица и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Калипетрово. С по пет дни са в ОУ „Д-р Петър Берон“ в Чернолик – за първи и втори клас и СУ „Васил Левски“ в Главиница – за първи-четвърти клас.

Това удължаване се отнася за 265 ученици в посочените класове и училища. За тези класове първият срок се удължава с толкова дни, колкото са ползвали за дейности и проекти. Съобразно актуализираната заповед на министъра на образованието и науката за графика на учебното време, след удължаването на първия срок, когато са постигнати 18 учебни седмици, класовете от посочените 4 училища имат 1 ден междусрочна ваканция и започват втория срок.

По данни от електронната платформа за карантинираните в образователната система, за днес общо 57 ученици бяха карантинирани като контактни. Няма ученици с положителни тестове.

В Силистренско към момента 58 ученици са се възползвали от възможността да пожелаят индивидуално да се обучават от разстояние в електронна среда. За 18 ученици разрешението е дадено от директорите на училищата, а за останалите 40 – от началника на РУО. Преобладават учениците от начален и прогимназиален етап.

По данни от РЗИ – Силистра в периода 25 – 29.01. 2021 г. за COVID-19 са тествани общо 1159 педагогически и непедагогически служители на училищата в областта. Те са 73,6% от служителите към онзи момент. Установени са 9 положителни проби. Тестването е било завършено в първите дни на февруари.

От 3 февруари е започнало и ваксинирането на работещите в образованието.