Национален информационен семинар по въпросите на земеделието започва утре в Силистра

Информационен семинар на тема „Същност и прилагане на подхода ЛИДЕР по програмата за развитие на селските райони“ стартира утре в Силист

Информационен семинар на тема „Същност и прилагане на подхода ЛИДЕР по програмата за развитие на селските райони“ стартира утре в Силистра… „Предвижда се по време на семинара да бъде представена подробна информация за същността и целите на подхода ЛИДЕР, особеностите на прилагането му в България, бъдещите местни инициативни групи и предстоящото разработване на стратегии за местно развитие, обясниха организаторите му. Те допълниха, че поканени за участие са одобрените партньорства от региона, които ще получат финансово подпомагане за създаване на местните инициативни групи и подготовка на стратегии за местно развитие.
Този семинар се провежда по поръчка на Министерството на земеделието и храните като част от изпълнението на договор, обясниха още организаторите на мероприятието. Дейностите по договора включват провеждане на информационни семинари в 28-те области на страната, две информационни срещи за членовете на работната група към комитета за наблюдение, шест информационни срещи за областните, регионални и общински структури на агроминистерството, както и национална конференция за подхода ЛИДЕР.