На вниманието кандидатите по директните плащания от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)

644Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) призовава кандидатите по директните плащания да проверят дали посочените от тях банкови сметки са активни. В случай че не са, да открият нови банкови сметки и да ги заявят в Областните дирекции на ДФЗ най-късно до 15 октомври тази година. Активните банкови сметки гарантират, че сумите ще са на разположение набенефициентите веднага след тяхното нареждане от Фонд „Земеделие.