Недялко Йорданов ще оценява поезията в любовно-винения конкурс

Община Силистра обяви старта на 21-ия Национален поетичен конкурс „Любовта е пиянство или пиянство от любов“, провеждан през годините под патронажа на кмета на Силистра.

Организатори на конкурса са Общината, Литературно сдружение „Реката и приятели“ и Регионалната библиотека „Партений Павлович“.

Традиционно тема на конкурса е вечната симбиоза между любовта и виното през погледа на влюбените или разлюбени поети. Единственият подобен поетичен конкурс в България вече 20 години събира най-добрите творби, посветени на пиянството от любовни чувства или от винения еликсир, или и от двете заедно. Сред председателите на журитата се открояват имената на известни български поети като Надежда Захариева /в първия конкурс/, Георги Константинов, Симеон Манолов, Валери Станков, Валентин Чернев и догодина Недялко Йорданов.

Тази година в юбилейното 20-то издание победител бе Петя Павлова от Русе, която бе лауреат на конкурса за втори път.

И тази година право на участие имат творци над 18 години, защото се предполага, че по-младите не пият. Не могат да участват наградените автори от юбилейното двадесето издание. Конкурсът е анонимен. Авторите изпращат голям пощенски плик с едно непубликувано и напечатано в три екземпляра стихотворение; малък, запечатан плик с лични данни – три имена, адрес, e-mail, телефон за връзка и кратка творческа биография /дата и място на раждане, публикации/. Всеки участник може да изпрати само едно стихотворение по темата за любовта или виното.

Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса и да не са представяни за други конкурси. Не се приемат творби по електронна поща. При неспазване на условията кандидатът няма да бъде включен в конкурса.

Краен срок за получаване на творбите е 14 февруари 2022 г. като е валидна датата на пощенското клеймо. Адресът, на който трябва да се изпратят стихотворенията е: гр. Силистра, община Силистра, ул. „Симеон Велики“ 33, стая 314, за конкурса „Любовта е пиянство или пиянство от любов“.

Ще бъдат връчени три парични награди от община Силистра и Награда на Литературно сдружение „Реката и приятели“. Творбите ще се оценяват от жури под председателството на поета Недялко Йорданов. Предвидено е награждаването да се състои на 24 февруари 2022 г. от 17,00 ч. в зала „Диоген Вичев“ на Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Силистра. – www.silistra.bg. В противоепидемичната обстановка са възможни промени. При невъзможност да се осъществи награждаването в присъствена форма, организаторите ще се свържат с победителите и наградите ще им бъдат изпратени.