Нова защитена местност ще пази дунавските есетри

По предложение на Световния фонд за природата /WWF/ в Поддържания резерват „Сребърна“ обявиха нова защитена местност – „Есетрите – Ветрен“.

Това е част от процедурата, регламентирана в Закона за защитените територии, съобщават от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе.

В комисията са участвали представители на Световния фонд, областната и общинската администрации в Силистра, областната дирекция „Земеделие“, и от държавни изпълнителни агенции.

Бъдещата защитена територия представлява участък от река Дунав в землището на с. Ветрен. С обявяването й се цели опазването на местообитанията на критично застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката. Предстои министърът на околната среда и водите да издаде заповед, в която ще регламентира режимите на бъдещата защитена местност.