Нов автомобил за Социалния патронаж осигури Община Силистра

Нов лекотоварен автомобил за нуждите на Социалния патронаж закупи Община Силистра, съобщиха от администрацията.

С новото превозно средство до адресите на потребителите ще бъде доставяна храната, приготвена в кухнята на патронажа. Към момента социалната услуга се използва от 370 възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания от цялата община. В кухнята на патронажа се приготвя и храната за други 150 души, които получават храна по проект „Топъл обяд в община Силистра“.

Инвестицията за новия автомобил е в размер на 36 622 лева. От тях, 32 400лв. са отпуснати от фонда „Социална закрила“, а останалите са осигурени от общинския бюджет.

През тази година Домашният социален патронаж в Силистра беше преместен в нова ремонтирана сграда. Община Силистра отпусна средства за подмяна на кухненските уреди, с които се приготвя храната. Закупени бяха нови конвектомати за готвене под налягане. 

В началото на годината, с решение на местния общински съвет, таксата за услугите на Домашния социален патронаж в Силистра се повиши от три на четири лева.