Нов асфалт на път свързващ Силистра със съседни области

Завърши ремонтът на 22,3 км от второкласния път Русе – Кубрат, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Проектът е изпълнен по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Изцяло подменена е пътната настилка, подобрено е отводняването, възстановени са банкетите и бордюрите. Отсечката е с нови мантинели, пътни знаци и маркировка. Ремонтиран е и мостът при 23-ти км, в района на с. Тетово. Съоръжението е с нова хидроизолация, асфалтова настилка, подобрено отводняване, монтирани са парапети и ограничителни системи.

В началото на юни приключи ремонтът на други 21,5 км. Така със средства от оперативната програма са ремонтирани близо 44 км от второкласния път. Той е основна пътна връзка между областите Русе, Разград и Силистра и първокласните пътища Русе – Варна, Силистра – Шумен и второкласния Кубрат – Разград.