Община Главиница започна ремонт на най-голямото си училище

Силистренската община Главиница започна цялостен ремонт на материалната база на местното Средно училище „Васил Левски“. Това съобщи за БТА кметът Неждет Джевдет.

Той уточни, че до края на месеца в сградата на учебното заведение ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, ще бъде обновена отоплителната инсталация и ще бъдат ремонтирани санитарните възли. Ще се извърши ремонт и на учебните стаи и местата за хранене и ще бъде изградена нова пожароизвестителна инсталация.

Предвижда се откриване на нова фитнес зала и обновяването на спортната площадка, което включва асфалтиране и монтиране на съоръжения за волейбол и баскетбол. Ще бъде озеленено парковото пространство и алеите около сградата на училището.

Според кмета тези дейности са на стойност около 3 милиона лева. Те ще се финансират с целеви капиталови разходи от националния бюджет и собствени приходи на община Главиница.

До края на година общината ще инвестира още един милиона лева, осигурени от Държавен фонд „Земеделие“ и местния бюджет за ремонт на физкултурния салон в училището и изграждане на тенис корт и площадки за волейбол и баскетбол.

„Образованието е секторът с едно от най-стратегическите значения за всяко общество. С тези дейности Община Главиница продължава своята политика в посока на модернизиране на образователната си инфраструктура. Стремим се да гарантираме безопасни и качествени условия за обучение на децата, които утре ще бъдат активни граждани и ще определят посоката на развитие на общината“, каза Неждет Джевдет.

Средно училище „Васил Левски “ е единственото средно училище в община Главиница и се посещава от 460 ученици.