Обявиха грипна епидемия в Силистренско – от утре учениците са във ваканция

Със заповед на директорът на Регионалното здравна инспекция /РЗИ/- Силистра , д-р Теодора Начева, от 29 януари 2020 година е обявена грипна епидемия в област Силистра, като мярката е превантивна, с цел ограничаване бързото разпространение на остри респираторни заболявания /ОРЗ /и грип.. Също от 29 януари до 5 февруари 2020 г. вкл. се преустановяват учебните занятия в общинските и държавни училища на територията на седемте общини в област Силистра, като заповедта на РЗИ е изпратена до всички общински кметове.

По данни да д-р Начева, за последната седмица и последните два дни от новата седмица, броят на заболелите от остри респираторни заболявания /ОРЗ/ и грип се е увеличил двойно, като общата заболеваемост, обаче все още не е достигнала епидепично нива и е 248/10000, при норма 279/10 000. Не така обаче стоят нещата във възрастовата група от 15-19 години. При тази група заболяемоста нараства значително и вече е надхвърлила нормата от 700, като към днешна дата е 811 заболели.

Съгласно заповедта , от утре 29 януари  се ограничават свижданията и се установява пропускателен режим в отделенията на лечебните заведения. Ограничава се плановият прием, в това число и за оперативни интервенции. Болниците трябва да имат  готовност за разстановка на болничните легла, ако се налага да осигуряват допълнителни места за  болни с респираторни инфекции и усложнения.  В амбулаториите за първична и специализирана медицинска помощ и в медицинските центрове и ДКЦ се преустановят плановите консултации на бременни жени и профилактични прегледи и имунизации на деца и възрастни.Съгласно заповедта, кметовете на общини трябва да изискват от ръководителите на детски заведения да спазват строг сутрешен „филтър”, за да не се допускат болни деца. Въвеждат се общопрофилактични мерки, които се отнасят до детските и лечебните заведения, добър хигиенен и санитарен режим, затопляне, проветряване, дезинфекция и преустановяване на  масови мероприятия. се преустановяват плановите операции и свижданията в болниците, както и детските и женски консултации.