Ограда ще пази пеликаните от хищници

Заради нападения на хищни бозайници върху гнездилищата на къдроглавите пеликани в Поддържан резерват „Сребърна“ край Силистра, от екоинспекцията в Русе са предприели мерки за опазване на защитените птици.

В далечното минало люпилата са били унищожавани от дива свиня, а в последните години от енотовидно куче.

Изградена е вече дървена ограда с дължина 242 метра, която трябва  да възпрепятства и да затрудни достъпа на хищни бозайници до колонията на къдроглавия пеликан, разказа експертът от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе – Момчил Петров.

Съоръжението е монтирано от страната на тръстиковия масив, откъдето обикновено хищниците достигат гнездата.

За удобство на пеликаните предстои да бъдат поставени и нови понтонни и комбинирани платформи за гнездене, които при необходимост могат да бъдат премествани.

Платформите ще бъдат поставени на ново място, определено след проучване на навиците на пеликаните и на съществували в миналото гнездилища.