Отмениха ограниченията за посещения и спортен риболов в резервата „Сребърна“

Отменени са ограниченията за посещения и риболов в резервата „Сребърна”, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Те бяха наложени заради избухналата епидемия от птичи грип сред пеликаните и бяха свързани с ползването на посетителската инфраструктура и извърш


Отменени са ограниченията за посещения и риболов в резервата „Сребърна”, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе. Те бяха наложени заради избухналата епидемия от птичи грип сред пеликаните и бяха свързани с ползването на посетителската инфраструктура и извършването на спортен риболов на територията на резервата. „Това стана възможно след заповедта на Българската агенция по безопасност на храните /БАПХ/ за отмяна на защитните мерки по отношение на констатираните случаи на инфлуенца по птиците в резервата, от която пострадаха 42 възрастни къдроглави пеликана“, уточняват от екоинспекцията.
Любителите на спортния риболов могат да използват следните участъци – местността „Лодкостоянката” и брега на река Дунав в границите на резервата. При високи дунавски води и невъзможност за извършване на риболов на посочените места, той може да се осъществява в участъка от почивен дом „Сребърна” в южна посока по протежение на 400 м до местността „Канаричката”. Риболовът трябва да се извършва в светлата част на денонощието, през всички дни от седмицата, като разрешеното количество е до 3 кг риба на ден.
В момента обстановката в резервата е спокойна, уверяват още от РИОСВ в Русе. В колонията на къдроглавия пеликан пребивават 42 двойки възрастни и 78 млади екземпляри. Те са в отлично състояние, извършват облитания и се хранят добре. На ново поколение са радва и немият лебед.
Нивото на водата при голямо водно огледало е 290 см, отчита се лек спад, във връзка с падане нивото на водите в река Дунав.