От болницата изписаха и бащата на д-р Силвия Славова

Вчера е изписан последният от хоспитализираните в МБАЛ Силистра пациенти с COVID-19. Това е 86-годишният баща на д-р Силвия Славова, която също бе на лечение от коронавируса в болницата. С предписание на директора на Регионалната здравна инспекция пациентът е поставен на 28-дневна домашна изолация. Предписание е връчено и на личния лекар за осъществяване на контрол върху здравословния статус на мъжа по време на изолацията.

Към 21 май на 14-дневна домашна карантина в област Силистра са 813 души. Осъществява се наблюдение на карантинираните лица без личен лекар.

На 20 май са извършени проверки на 5 обекта с обществено предназначение по спазване на противоепидемичните мерки и заповедите на министъра на здравеопазването – ресторант, хранителен магазин, супермаркет, 2 салона за красота. Няма констатирани пропуски, спазват се изискванията за дистанция, осигурени са дезинфектанти, използват се лични предпазни средства от персонала.

Проверени са и 2 амбулатории на общопрактикуващи лекари във връзка с организацията и спазването на противоепидемични мерки при осъществяване на профилактична дейност. Извършени са проверки на открити площи – градски пазар и открита площадка за спорт – без констатирани нарушения.