От днес – изплащат пенсиите за февруари с 60 лв. добавка + изравнителни доплащания

Пенсиите за месец февруари се изплащат от днес, както и Covid добавката от 60 лева и изравнителните доплащания за тези възрастни, които през януари получиха по-малко спрямо декември заради намалената наполовина Covid добавка, съобщава БНР.

В общата изравнителна сума, която се изплаща, не се включва полученото през януари доплащане за 7-те дни от декември, то отчита направеното преизчисление с по-високия коефициент за годините стаж.

Пред „Хоризонт“ Любомира Язаджиева, директор на дирекция „Пенсии“ в НОИ даде пример какво получават днес възрастните хора като плащания от НОИ за месец февруари.

„Ако примерно пенсията преди преизчисляването на 25 декември е била 520 лв., при преизчисляването тя е станала 568 лв., т.е. повишила е с 48 лв. Но има 12 лв. разлика до 60-те лева, с които е намалена Covid добавката. Тези 12 лв. разлика за януари и 12 лв. разлика за февруари  ще бъдат изплатени сега с февруарската пенсия“.

От Националния осигурителен институт (НОИ) напомниха, че към пенсиите за януари е била изплатена и разликата от преизчисляването за 7-те дни от декември, но тя не е в размера на преизчислената пенсия.

На сайта на НОИ от днес ще е достъпна с ПИК електронна справка, която да ориентира хората за направените плащания. В графата „Забележки“ това ще бъде отразено.

„Разликата между новия преизчислен размер на пенсията и стария размер на пенсията, която се отнася за последните 7 дни на месец декември, не се взема предвид при изчисляването на разликата от декемврийската спрямо януарската сума от пенсии и Covid добавка“, обясни Любомира Язаджиева.

Хората, които получават парите от пощенски клон, ще получат справката под формата на служебна бележка.