Повече слънчоглед ще сеят земеделците в Добруджа

Повече площи със слънчоглед се очаква да бъдат засети тази пролет в страната заради поскъпналия пазар на маслодайното семе и олиото, съобщи селекционерът в Добруджанския земеделски институт доц. д-р Галин Георгиев.

В Силистренско през последните 5-6 години засятите със слънчоглед площи са били от около 320 000 до над 380 000 декара. От тях стопаните са прибирали реколта средно по 280 кг от декар, при максимални добиви до 330 кг.

Според селекционера, пред старта на пролетната сеитба, която в Южна България ще започне в края на март, а в Североизтока между 5-10 април, има голям интерес към слънчогледовите хибриди, създадени в научния институт. През последния месец земеделските производители изкупиха около 7 тона семена от хибридите „Дара”, „Енигма”, „Красела”, институтът разполага с още няколко тона, които за ден-два ще свършат, каза селекционерът.

Ученият коментира, че българските слънчогледови хибриди не отстъпват по добив на чуждите и имат потенциал да дадат по 300-400 килограма семе от декар, устойчиви са на болести, а голямото преимущество е цената им – с 50% по-ниска от чуждия внос. Доц. Георгиев коментира, че селекционната база, която е държавна, не може да откликне на нарасналия интерес, защото не разполага с достатъчно средства. Трябва да наемем още земя – и то в предпланински райони, за да се осигури пространствена изолация, каквато изисква производството на слънчогледовите хибриди, поясни той.

При очакваната тенденция да се увеличат още повече площите със слънчоглед може да се наруши сеитбооборотът, почвите да се изтощят и да плъзнат болести, предупреждава ученият. Според селекционера оптималните площи за отглеждане на маслодайната култура са 3 500 000 декара, а обичайно масивите в страната достигат 7 000 000 декара.

Доц. Георгиев смята, че ако в предстоящата пролетна сеитба се отбележи значим ръст на масивите със слънчоглед, в бъдеще трябва да се въведе регулация, за да не се нарушава сеитбооборотът и да се нанасят щети на чернозема.