Д-р Юлиян Найденов: „Младежкият дом на Силистра повече не трябва да затваря врати поради липса на отопление”

Кандидатът за кмет на община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с кандидатите за общински съветници издигнати от ГЕРБ д-р Мария Стойчева, Николай Димов, Валентин Перчемлиев, Иван Иванов и Добри Добрев бяха на среща с представители на читалище „Доростол” в Младежкия дом в Силистра. С пре

Кандидатът за кмет на община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с кандидатите за общински съветници издигнати от ГЕРБ д-р Мария Стойчева,  Николай Димов, Валентин  Перчемлиев, Иван Иванов и Добри Добрев бяха на среща с представители на читалище „Доростол” в Младежкия дом в Силистра. С представителите на ГЕРБ се срещнаха членове на творческите формации на читалището. Доктор Найденов запозна присъстващите с основните приоритети залегнали в предизборната му програма.
С много болка и огорчение, присъстващите дейци на културата и образованието поставиха проблема с принудителното разпускане на
всички творчески формации и клубове за деца и възрастни, които провеждат занимания там, заради липсата на отопление, при застудяване на времето. Това е факт, през последните няколко години. По всяка вероятност и през тази.
Д-р Найденов заяви твърдата си увереност, че това повече няма да бъде допуснато и  ако спечели предизборната надпревара и стане кмет, общината ще поеме ангажимента 600 деца , които посещават Младежкия дом в Силистра, да се чувстват уютно през времето, което прекарват в него. Обещаното получи одобрението на всички присъстващи.

–––––––––––––––––––––-

Д-р Юлиян Найденов: „„Дунав” АД е пример за успешно правене на бизнес в Силистра”

Кандидатът за кмет на община Силистра издигнат от ГЕРБ д-р Юлиян Найденов заедно с народния представител Стефан Господинов посетиха силистренската фирма “Дунав” АД. Доктор Найденов се запозна с производството в шивашкото предприятие и разговаря с неговите служители и работници. В “Дунав” АД работят 150 души. Фирмата работи на ишлеме за Италия. Производството и реализацията на продукцията й е много успешно, поради което тя е на печалба. Това от своя страна способства за своевременно и редовно изплащане на трудовите възнаграждения на работещите в нея, както и за закупуване на нова техника и поддържане на наличната база.
Според директора на шивашката фирма инж. Костадин Иванов в силистренското средно специализирано образование не се  подготвят кадри за професии, от които се нуждае местното производство. Според него това трябва да се превъне в местна и национална политика.
Присъствалите на срещата работници и служители поставиха своите проблеми  и като граждани на Силистра – много бездомни кучета, лоша чистота, ниски доходи на населението.
Д-р Найденов се ангажира пред служителите на фирмата, че поставените
проблеми ще бъдат разрешавани поетапно с помощта на новия управленски  екип.