Пожарникарите са готови за старта на жътвената кампания, следят над 450 машини

В силистренската пожарна е в ход организацията за опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания, съобщи пресцентърът на полицията.

Още през април в дирекцията и районните служби са разработени и утвърдени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката и складовете за зърно. Оптимизирано е взаимодействието с органите на местното управление, земеделските кооперации, сдруженията и ползвателите на земи с оглед навременно и в пълен обем изпълнение на разпоредбите и изискванията на Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

Същевременно са в ход проверките на земеделската техника за съответствие с изискванията за пожарна безопасност. Служители от направление „Държавен противопожарен контрол“ вече проверяват състоянието на земеделската техника, ангажирана в прибирането на реколтата. В случай на нередности ще бъдат съставяни актове за установяване на административно нарушение. Над 450 специализирани машини – комбайни, трактори, сламопреси и друга спомагателна техника вече навлезе в житните полета в Силистренско. Те са собственост на над 100 земеделски структури – кооперации, арендатори, сдружения, частни стопани. По предварителна заявка служителите на силистренската пожарна посещават халетата и дворовете, проверяват техниката и дават предписания и заключения за допуск до най-важната в Добруджа дейност. Глобите за излязла в полето без надлежен контрол машина започват от 200 лева за едно нарушение.

Уточнени са редът и начинът за оповестяване и привличане при необходимост на допълнителни сили и доброволни формирования.

Противопожарните автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи, които са предадени за ползване в Оперативния център. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост. В резултат на добрата организация и превантивната работа на пожарникарите в Силистренско през миналата година в областта не са регистрирани пожари в житни блокове и в зърноприбираща техника. Съставените актове за административни нарушения са 19.