Полицията ще е на „гости“ в Главинишко, Ситовско и Дуловско

В края на месеца ще се проведат през юли традиционните изнесени приемни в малки и отдалечени населени места на областта на Областната дирекция на МВР в Силистра.

Съгласно утвърден график до края на юли мобилен екип, включващ служители на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Пътна полиция“, ще проведе срещи по въпроси на сигурността и реда с представители на местната власт и жители на населени места от общините Главиница, Ситово и Дулово.

Първо на 21 юли полицейският десант ще е по половин час в главинишките села Коларово, Малък Преславец, Долно Ряхово, Богданци и Косара. Населението там ще споделя проблемите си през половин час от 9,30 до 12,00 ч.

На 28 юли сериозно присъствие на полицията ще се усети в ситовските села Нова Попина, Искра, Добротица и Любен. И там ще бъдат отделени по половин час – от 9,30 до 11,00 ч.

Същия ден от 12,00 ч. полицията ще е на „гости“ в дуловското село Златоклас.

Както е известно, целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.