Почти всички тютюни от реколта 2020 са изкупени, само „Басмите“ залежават

Във връзка с текущата активна изкупна кампания на тютюн от реколта 2020, екипи на “Националната асоциация на тютюнопроизводителите 2010” /НАТ-2010/ обходиха голяма част от тютюнопроизводителните райони на България и на място проследиха, как върви реализирането на суровината по пунктовете за изкупуване. Заради пандемията от коронавирус и ограничителните противоепидемични мерки, в няколко области на страната ръководството на асоциацията организира видеоконферентна връзка с общинските координатори на браншовата структура за доизясняване на ситуацията по изкупуване на продукцията в национален мащаб.

От едролистната сортова група тютюн “Бърлей” вече са изкупени 510 т, което е 90% от произведените около 565 т, като изплащането към стопаните се извършва в законовият срок от 30 дни след продажбата. Средната изкупна цена варира в диапазон 3,25 – 3,40 лв/кг, затвърждавайки параметрите от предходния стопански цикъл на 2019 г. При втората едролистна сортова група “Виржиния” изкупеният тютюн възлиза на 92% или 1332 т от произведените 1448 т. Средните изкупни цени са 4,30 – 4,45 лв/кг.

От дребнолистната сортова група, отглеждана масово в Североизтока – ориенталският тютюн “Каба Кулак” до момента са изкупени 84%, равняващи се на 180 т от произведените 215 т. Средните изкупни цени са 5,65 – 6,05 лв/кг.

При втората ориенталска сортова група дребнолистен тютюн “Басми” ситуацията е по-специфична. С началото на изкупната кампания се появиха индикации за по-ниски изкупни средни цени в сравнение с реколта 2019 г., което внесе смут сред тютюнопроизводителите и към браншовите организации в сектора заваляха сигнали и обаждания. Оказа се, че търговските дружества, с които стопаните имат предварително сключени договори, предлагат цена за тютюна по-ниска с около 1 лев от миналогодишната. Поради въздържане и отказ от страна на земеделците да продават суровината си при тези условия, не е ясно колко от произведените 4530 т са реализирани досега. Предстои развръзка по казуса. Очаква се тютюна от четирите сортови групи в общ производствен обем 6753 тона да бъде изкупен на 100% до края на януари 2021 г., когато ще станат ясни напълно крайните данни за количества и средни изкупни цени.

Ръководството на НАТ-2010 се обръща към тютюнопроизводителите от Република България и напомня, че като всички останали сфери и браншове от икономиката на страната и сектор “Тютюн” се развива в условия на пазарна икономика, които са динамично развиващи се и конюнктурно обвързани. Сега и за в бъдеще за земеделските производители, отглеждащи тютюн е препоръчително да сключват двустранни договори с проверени и надеждни търговски оператори, да следят за адекватно окачествяване и навременно изплащане на тютюневата суровина. Съгласно Закона за тютюна, задължително е реализацията на продукцията да се извършва регламентирано чрез предавателно-приемателни протоколи или фактури, както и ежегодното вписване в Регистър на тютюнопроизводители.