Почти изкупиха тютюна на Североизтока

Tutun kupuvatИзкупени са 95% от произведените 2 000 тона тютюн от сортовата група „Кабакулак” и се очаква кампанията да завърши към 15 януари, съобщи председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев. Средните цени на сорта, произвеждат масово в Североизтока са между 3,70 и 4,20 лева за килограм, каквито са били и през 2014 г. При произведени 3 500 тона тютюн от сортовата група „Бърлей”, също характерен за Добруджа и Лудогорието, вече са изкупени 2 400 тона. Според Цветан Филев, сключилите договори за „Бърлей” фирми ще изпълнят договорните задължения до края на февруари. Има намаление на цените в сравнение с 2014 г. от 3,05 лева на 2,40 – 3,00 лева за килограм. Това зависи от качеството на заготовката на продукцията и от международната пазарна конюнктура, каза Цветан Филев.

Намаление на цените от 5,00 на 4,20 – 4,40 лв. има и при сортовата група „Виржиния”. Но вече са изкупени около 60% от произведените 7 000 тона продукция. Започнало е изкупуването на тютюна от ориенталската сортова група „Басми”, произвеждана основно в Южна България. Две фирми са отворили пунктове за изкупуване, но се очаква до средата на януари да се включат още три. Миналата година бяха произведени 10 000 тона продукция, от която вече са изкупени около 2 000 тона. Филев прогнозира, че изкупната кампания ще приключи до края на февруари. При благоприятни климатични условия, особено в южните райони на страната, тогава или в началото на март, започва залагането на тютюневите лехи за 2016 г., каза Филев.