Почти 170 културни събития си планираха силистренци през 2022 г.

Готов е годишният Областен културен календар за 2022 г. на Силистренска област, съобщи пресцентърът на областната администрация. Той може да бъде свален от сайта на държавната институция www.silistra.government – секция „Стратегии, планове и календари“, подсекция „Календари“.

Почти 170 са културните събития, планирани да се проведат във всички общини на областта през годината. Те са, както традиционни за отделните региони, свързани с исторически, религиозни и народни събития и инициативи, така и национални годишнини на изявени личности от българската история. Няколко са и годишнините на пазителите на народния дух – читалищата.

Календарът съдържа наименование на събитието, кой е неговият организатор и данни за контакти: телефони и имейли. Информацията е предназначена за потребители от съответните общности, за широката публика, както и за сведение на медиите. Ориентацията е за всеки месец – на кои дати са планирани различни форми на общуване по дадени поводи или в рамките на традиционни за календара тържества. От полезната справка е видно, че най-много културни събития са планирани през месец юни – 29 и май – 20. Най-малко тържества и празници ще има през януари и декември – по 7 и през отпускарския август – осем.

С най-значимите прояви от културния календар на област Силистра е запознато и Министерството на културата, което подпомага някои от дейностите целево, а за други разходите са регламентирани в друг бюджетен порядък.

Дали, обаче всички събития ще бъдат осъществени наживо или онлайн ще реши ситуацията с пандемията от коронавируса.