Почти 1900 нарушения на условията на труд установиха за деветте месеца на годината

През деветте месеца на тази година инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда” в Силистра са извършили 704 проверки за спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съобщиха от инспекцията.

Установени са 3 195 нарушения, от които 1 856, или 58,1%, са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и 1 339 са по възникването, изпълнението и прекратяването на трудовите правоотношения. За установените нарушения спрямо работодателите са приложени 3 113 принудителни административни мерки.

От тях 3 017 са задължителни за изпълнение предписания. Спрени са и 7 машини и съоръжения. В 144 от случаите е потърсена административно- наказателна отговорност от работодатели и граждани, като са съставени 144 акта за установени административни нарушения.

За деветте месеца в Дирекция „Инспекция по труда“ Силистра 244 земеделски стопани са регистрирали 13 589 еднодневни трудови договора, което е в повече със 17,6% в сравнение с 2018 г.