Пощата кани децата да пишат за климатичните промени

„Български пощи“ ЕАД обявява началото на националния етап на 51-вия Международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз /ВПС/ и ЮНЕСКО. Темата тази година е: „Напиши писмо до влиятелен човек, за да му обясниш защо и как следва да се предприемат действия за борба с климатичните промени“.

В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст от 9 до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени директно до тях, от училища или граждани лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения, отговарящи на следните условия:

Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие от родителите /образец има на сайта на дружеството – раздел „Новини за клиенти“/. Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема, а авторът на съчинението да бъде на определената възраст. Съчинението да съдържа не повече от 800 думи, а писмото да бъде с клеймо не по-късно от 25 март 2022 г. Съчиненията да се изпращат на адрес: До РУ на „Български пощи” ЕАД, за 51-ви Епистоларен конкурс.

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 51-вия Международен епистоларен конкурс.

Всички други отличени творби ще получат грамоти, а три от тях, съответно на първо, второ и трето място ще бъдат наградени с подаръци. При наличието на по-голям брой творби с високи литературни качества, ще има и поощрителни награди.