Православната църква спира ремонтите на храмове по Програмата за развитие на селските райони

Църквата в Добротица спечели проект и бе ремонтирана по Програмата за развитие на селските райони
Църквата в Добротица спечели проект и бе ремонтирана по Програмата за развитие на селските райони

Светият синод на Българската Православна църква разпореди на всички поделения в йерархията на църквата да прекратят участието си в европрограми в новия период от 2014 до 2020 г. заради променени условия, на които повечето епархии не могат да отговорят. „След гласуване Светият Синод реши да забрани на всички поделения: митрополии, църкви, манастири и др. да кандидатстват с проекти по Програмата за развитие на селските райони“, сочат от Синода.

В Доростолска митрополия два храма бяха основно ремонтирани през последните години по проекти, финансирани от Програмата. Нов облик и енергийно саниране получиха църквите в селата Добротица и Гарван, община Ситово, съответно за 180 000 и 160 000 лева.

От БПЦ не изброяват конкретни възражения, но според запознати с регламентите на европейското финансиране опасността епархиите да не могат да си възстановят вложените в ремонти на храмове средства е била водещ мотив за взетото решение. Според наредбата кандидатите ще заплащат архитектурни и инженерни проекти при кандидатстване без гаранция, че сумите ще бъдат платени, ако проектите не получат одобрение, както е било досега. Манастирите и църковните настоятелства вече се очаква да поемат риска за своя сметка. Друго стесняващо възможностите условие е изключването на бюджетно съфинансиране. Това означава, че всички допълнителни кранчета за подпомагане на проектите се затварят.

Все още няма данни колко застрашени от рухване църкви остават под чертата за възможен ремонт, както и каква част от програмата за развитие на селските райони е възможно да остане нереализирана. Преговорите продължават, като архиереите ще предприемат още стъпки за прецизиране на окончателния текст в новата наредба, така че до 18 април 2016 г., когато бъде отворена новата програма, спорните въпроси да бъдат решени.