Прибират оръжие на борчлиите към НАП-Силистра

Съвместна акция за отнемане на огнестрелното оръжие на данъчни длъжници започват НАП-Силистра и местната ОД на МВР.

Съвместна акция за отнемане на огнестрелното оръжие на данъчни длъжници започват НАП-Силистра и местната ОД на МВР…Кампанията е част от мерките за подобряване на събираемостта от публичните изпълнители и стартира на територията на цялата страна, обясниха от крайдунавската данъчна администрация. Данъчно-осигурителният процесуален кодекс предвижда възможността НАП да уведомява издателите на разрешителни или лицензи на граждани с неплатени данъци в големи размери. Според тази процедура службите „Контрол на огнестрелното оръжие” в областните дирекции на полицията, след като бъдат информирани от НАП за големи длъжници, отнемат издадените разрешителни и изземват огнестрелните оръжия.

76 са изпратените от НАП-Силистра искания до службата за контрол върху  общоопасните средства на МВР с искане за неиздаване или отнемане на разрешителни за производство, търговия или пренасяне на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси, уточниха още от данъчното ведомство. Преди две седмици изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов обяви програма с извънредни мерки за повишаване на събираемостта на данъчните задължения и противодействие на измамите. Отнемането на оръжието на данъчни длъжници е част от тази програма.