Примери на съпричастие и благотворителност дават младите червенокръстци на Силистра

141-годишнината от създаването на националното дружество на Българския червен кръст /БЧК/ и 98-годишнината от създаването на Българския младежки Червен кръст /БМЧК/ отбелязват силистренските червенокръстци, съобщиха от областната организация.

Започна съвместната инициатива „Заедно при баба и дядо“ на фондация „Поколения заедно“ и БМЧК в Силистра. Инициативата има за цел сближаване и приемственост на поколенията чрез ежемесечни посещения на Дома за стари хора в Силистра. Интерес предизвиква и благотворителният маратон „Бягай с кауза” на 2 ноември. Всеки от участниците избира кауза, на която посвещава участието си в маратона – програма „Топъл обяд” – осигуряване на обяд за бедни ученици, подкрепа на семейства в нужда, дейности за социализиране на деца и младежи – ползватели на социални услуги, „Заедно при баба и дядо“ – подкрепа на възрастни хора в нужда и осъществяване на дейности, свързани с опазване на околната среда.

Средствата за каузите ще се събират чрез благотворителен базар с ръчно изработени сувенири и книги по време на маратона и символична такса за участие в благотворителния маратон. Средствата ще бъдат за каузата, събрала най-много съмишленици. Всеки участник ще получи благодарствен адрес за участие, а първите трима – и медали.

Младите червенокръстци са били и домакини на „Поход за Свобода 2019” за привличане на вниманието на медии и общество върху един бързо растящ проблем у нас и по света – трафика на хора. По този начин е изразена подкрепа на Фондация А21 – неправителствена организация, която се бори с трафика на хора. В Световния ден за рестартиране на сърцето доброволците от БМЧК в Силистра са провели демонстрация по оказване на първа долекарска помощ. Отбелязали са Световния ден на храната и Международния ден за премахване на бедността с кампания за набиране на хранителни продукти в училищата на Силистра. Дарените продукти на стойност 2526 лева ще попълнят „Хранителната банка“ към организацията. Подготвените пакети с хранителни продукти ще се предоставят на деца от семейства в риск от социална и икономическа изолация.