Първа съвместна работна среща на областния управител на Силистра с РИК Силистра

В Областна администрация Силистра бе проведена първата работна среща на областния управител инж. Николай Неделчев със състава на Районна избирателна комисия с председател Марияна Чобанова, която ще работи в 20-и МИР Силистра за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. Г-жа Чобанова представи на областния управител членовете на Комисията, повечето от които са с опит в специфичната й работа, но има и нови членове, които тепърва ще навлизат в нея. Тя изрази надежда, че ще успеят да изградят сплотен колектив, който да успее в синхрон да работи, включително с екипа на Областна администрация.

Г-н Неделчев уведоми членовете, че с негова заповед е определена комисия от служители на администрацията за непосредствена работа с ръководството и членовете на РИК по всички текущи въпроси. На този етап възникналите проблеми се решават ритмично, сред тях е и успешното техническо снабдяване. Стана ясно, че и този път финалната работа в изборния ден и в дните след него ще бъде на територията на СУ „Никола Вапцаров“ Силистра.

Целта е създадената организация в максимална степен да улесни изборния процес и да осигури законосъобразното провеждане на вота за ново НС. Предстои уточняване на броя на машините за обучение, които общините ще искат да имат по места, за да бъде обяснявано на избирателите как да боравят с тях. Предвидена е среща с кметовете или с техни представители, на която ще бъдат направени необходимите уточнения. Предложението на РИК е да бъдат обучени служители на администрациите по места, които впоследствие да подпомогнат практически избирателите в тяхната ориентация за работа с машините.

Идеята е машините, които се очаква да бъдат навреме транспортирани до Силистра, а впоследствие и в региона, за да бъдат на разположение в населените места колкото време е необходимо. В ход е организация за навременна доставка и на избирателните писъци, за да бъдат раздадени по общини и съответно разлепени по избирателни секции.