Първи Фестивал на сетивата в Силистра

Първи фестивал на сетивата “Danube experience” организира Асоциацията на дунавските общини “Дунав” около 14 септември – Кръстовден, по повод празника на Силистра. Фестивалът ще бъде двудневен, на открито, със свободен вход. Събитието ще бъде базирано на два основни принципа: изложение и участие.

Инициативата има за цел да лансира концепцията за туризъм на преживяванията в Дунавския регион в България, състояща се от четири взаимосвързани елемента: кухня, вино, приключения, култура и история.

Ще бъдат изградени четири тематични къта, предлагащи разнообразни активности за посетителите. Кътовете ще са подредени като своеобразен маршрут, по който посетителите минават и в края му придобиват усещане за преживяване, пречупено през всички човешки сетива: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание. Включените във фестивала дейности ще активират всяко едно от сетивата на човека.

Фестивалът на сетивата има за цел да идентифицира и популяризира местните производители на стоки и оператори на услуги, които създават туристическа стойност и развиват туристическия пазар в Дунавския регион. Чрез него ще бъдат представени на широката общественост кулинарни, винени, приключенски и културни форми на преживявания.