Пътищата в Силистренско потънаха в джунгли, няма кой да ги коси

Над 100 километра от републиканската пътна мрежа в област Силистра са включени в програми за ремонти и състоянието им е подобрено, но в обезпокоително състояние са други елементи, като еластични огради, знаци, маркировка, бе съобщено на заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

Като много сериозен проблем е посочена крайпътната растителност, чието премахване и ограничаване е възпрепятствано, тъй като екипът на Областното пътно управление е малочислен. Отделен е проблемът, че отстранената биомаса няма къде да бъде изхвърляна. Обърнато е внимание за сушенето на земеделска продукция върху пътните платна, запълването на канавките с отпадъчни продукти от земеделска дейност и излизането на големи селскостопански машини по пътищата на нерегламентирани места.

През периода януари – май т.г. по линия на Регионалното управление на образованието в Силистра всички 44 училища и 24 детски градини са работили по планове по безопасността на движението по пътищата. Около 1500 деца са се включили в различни инициативи във връзка с тазгодишния Национален ден за безопасност на движението по пътищата, за какъвто бе обявен 29 юни.

По линия на Областната дирекция на МВР в Силистра в края на шестмесечието в областта са регистрирани 139 пътнотранспортни произшествия. Трима са загиналите и 51 са ранените в катастрофите, което е по-малко в сравнение с миналата година за същия период.

Според регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра техни екипи с 35 души и 12 противопожарни автомобил са се намесили основно за разрязване на катастрофирали моторни превозни средства при 11 пътнотранспортни произшествия.

Центърът за спешна медицинска помощ в Силистра разполага с четири действащи екипа и за отчетния период са приети 43 повиквания за 54 пострадали при пътнотранспортни произшествия. В заседанието на комисията не са участвали представители на общините Тутракан и Дулово.