Разясняват кампанията за директните плащания в Силистра и Алфатар

DirektniУтре от 10,00 ч. в заседателната зала на бившата сграда на профсъюзите в Силистра ще се проведе среща със земеделските стопани по кампанията за директните плащания. Експерти от Министерство на земеделието и храните и Областната дирекция „Земеделие” ще предоставят информация във връзка с новостите и изискванията по тазгодишната кампания за директните плащания. Присъстващите ще бъдат запознати с промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, регистриране на правните основания до 15 февруари 2016 г. и географско очертаване на заявените земи.

По-късно, в 14,00 ч. подобна среща ще се проведе и в залата на Общинския съвет в Алфатар. Днес експертите посетиха общините Ситово и Кайнарджа.