Ректорът на Великотърновския университет представи учебното заведение в Силистра

Ръководството на Великотърновския университет посети Силистра и го представи пред медии и учебни заведения
Ръководството на Великотърновския университет посети Силистра и го представи пред медии и учебни заведения

През новата учебна година Министерството на образованието и науката е определило прием за Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 2222 места по държавна поръчка и 551 места – за прием срещу заплащане. Това съобщи ректорът на учебното заведение проф. Христо Бонджолов на пресконференция и на среща с директори на учебни заведения в Силистра. Университетът няма да увеличава таксите за обучение.

Учебното заведение дава приоритет на задочното обучение, защото таксите не са много по-високи в сравнение с таксите по държавна поръчка. Редовните студенти, които се обучават срещу заплащане, имат право да живеят в студентските общежития, да ползват кредити, да пътуват по програмата „Еразъм+“ и да кандидатстват за участие в летни бригади в Европа и САЩ.

Срещата имаше разяснителен характер предвид протичащата в няколко сесии кандидат-студентска кампания и по повод проблеми във висшето образование. Студентите от Силистра и областта имат легендарна слава във Великотърновския университет. И в момента според статистиката те са в десятката на областите, представени най-много в палитрата от специалности – общо 70 в 21 професионални направления. Нова магистърска програма е „Език на медиите и рекламата. Подготовка и редактиране на текстове“, която е разчетена за два семестъра при две форми на обучение – редовна и задочна.

Малко са университетите, поддържащи връзки с регионите и с учебните заведения, и Великотърновският университет е един от тях в област Силистра“, заяви проф. д-р Радослав Радев, който участва в пресконференцията като ръководител на катедра и като председател на Общото събрание на учебното заведение. Той е родом от Силистра и вече десет години провежда тук семинари с учители и литературни конференции със зрелостници. Той сподели и наблюдение, че в Силистренска област се наблюдава сравнително подмладяване на преподавателския състав в училищата за разлика от други области в страната, което може да е и ефект от осъществяваната връзка между университета и реалното образование в региона.

След Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, ВТУ е третият университет, ръководители на които идват лично до Силистра, за да разпространят полезна информация за своите учебни заведения.