Сигурен покрив в Силистра намериха жертви на насилие и трафик

Prehodno (1)Преходна къща „Резилианс“ бе открита в Силистра по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности“, осъществяван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Проектът е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

В страната все още не са развити добре услуги за жертви на насилие, основано на пола, за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма. С предвидените по проекта дейности се прилага модел по метода „Резилианс” – продължителна подкрепа за развиване и израстване в трудни условия. Услугата ще се ползва от жертви на насилие, които след престоя си в кризисен център имат нужда от по-дългосрочна подкрепа и специализирана консултантска помощ.

Създава се звено за продължаваща работа с ползвали кризисен център и подкрепящ консултативен център. В преходната къща ще бъдат настанявани жертви на домашно насилие и трафик на хора. PrehodnoИзползва се обновен и модернизиран общински сграден фонд за предоставяне на качествена социална услуга за жертви, които не могат да се върнат в рисковата среда и са решили да се установят в Силистра. Осигурена е защитена наблюдавана среда. Изследвания на неправителствени организации, потвърдени с данни от МВР, показват, че всяка четвърта жена в България е подлагана на тормоз у дома.

Между 2000 и 3000 души са жертвите на насилие, които се регистрират на територията на страната, каза Атанас Енчев – регионален координатор на Националната мрежа за деца. Мрежата е сдружение от 127 неправителствени организации, които работят с деца и семейства в риск. Енчев, който бе в Силистра за откриването на преходната къща „Резилианс“ смята, че предоставяните социални услуги за жертвите на насилие на територията на страната са малко в сравнение с потребността от такива услуги.