Силистренки събираха пари за деца от Кризисния център

Женското сдружение „Екатерина Каравелова” в Силистра проведе благотворителна инициатива „Заедно сме по-добри“. В централната част на града бяха разположени щандове за разпродажба на различни предмети, а вечерта бе подготвен благотворителен концерт. Със събраните средства ще бъдат купени дрехи и вещи от първа необходимост за децата от Кризисния център.

През миналата година организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие. Тази година е издаден наръчник за деца от 7 до 10 години. От началото на учебната година той се разпространява сред ученици и учители в началния курс на обучение. Предвидени са срещи по училища за приложение на програмата за превенция. Организацията ще участва и в 16-дневна кампания за противодействие на домашното насилие.