Силистренското Паспортно също е готово за местните избори

Сектор „Български документи за самоличност“ при Областната дирекция на МВР в Силистра ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на местните избори на 27 октомври.

Служителите ще работят по следния график:

– 26 октомври – от 8,30 ч. до 17,30 ч.

– 27 октомври – от 8,30 ч. до 19,30 ч.

В седмицата преди 27 октомври в сектор „Български документи за самоличност“ е създадена следната организация за работа с българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи /лична карта или личен /зелен/ паспорт/, защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври, по искане на гражданите, ще бъде издадено необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо гражданите лично да подадат искане в ОДМВР – Силистра, РУ – Дулово или РУ- Тутракан за дните от 22 до 26 октомври от 8,30 ч. до 17,00 ч. и на 27 октомври от 8,30 ч. до 19,00 ч. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на право на глас на изборите, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При произвеждане на втори тур на изборите на 3 ноември ще се издават нови удостоверения от 29 октомври до 3 ноември, включително, съгласно описания по-горе начин и време. Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния  ден 27 октомври 2019 г.